Karijera

Karijera

Anik-Atik je ponosan na visokokvalifikovan kolektiv, koji se međusobno uvažava i razvija timski rad, koji omogućava postizanje rezultata po kojima smo prepoznati.

Naš kolektiv je sačinjen od ljudi koji poseduju veliko iskustvo iz oblasti farmacije, medicine i regulative, što omogućava mlađim kolegama da unaprijede svoja znanja i stiču potrebno iskustvo.

Svim svojim zaposlenima Anik-Atik omogućava dodatno usavršavanje u vidu pohađanja raznih seminara i edukacija. Na ovaj nacin dodatno motivišemo i osnažujemo naš kolektiv.